Poradnik Optisfery.pl Jak przeczytać receptę od okulisty?

 

 

Jak przeczytać receptę ?

Większość recept okularowych będzie wyglądała następująco:

recepta

Powyższe moce mogą pojawić się w rubryce:
do dali (jak na powyższej recepcie) – oznaczają wtedy okulary do chodzenia
do bliży – oznaczają wtedy okulary do czytania.

Przy korekcji astygmatyzmu recepta będzie wyglądała trochę inaczej:Lub trochę inaczej:

Recepta

Taki zapis mówi nam tylko o korekcji do dali. Na powyższej recepcie rozstaw źrenic (PD) został podany sumarycznie
na oko prawe i lewe (32 +32 = 64 mm)  

Taka recepta:

Recepta4

oznacza, że potrzebujesz okularów zarówno do dali jak i do bliży.
Najlepszym rozwiązaniem są w tym przypadku okulary z  soczewkami progresywnymi.  Za pomocą jednych okularów
możemy znów cieszyć się dobrym widzeniem na wszystkie odległości. Będziemy doskonale widzieli już nie tylko
w bliży i dali, ale również w odległościach pośrednich, czyli np. komputer, telewizor – i to wszystko dzięki jednej parze okularów.

W tym przypadku i jeśli okulista nie podał tego na recepcie, musisz wyliczyć tzw. addycję (często zwaną dodatkiem).
Addycja z reguły zawiera się w przedziale 0,75-3,50 i zawsze jest wartością dodatnią. Musisz od mocy sfery do bliży odjąć
moc sfery do dali, np. w powyższym przykładzie oko prawe: +4,25-(+2,25)=2,00 i oko lewe: +3,75-(+1,75)=2,00, czyli zarówno
oko prawe jaki lewe ma add = 2,00.

Pamiętaj, że cylinder i osie się nie zmieniają: zarówno do dali jak i do bliży powinny być wprowadzone na recepcie takie
same wartości. 


Recepta dla okularów progresywnych.

Dla takiej recepty wyliczenie addycji będzie wyglądało następująco:

oko prawe: -1,50 - (-3,25) = -1,50+3,25 = 1,75  
oko lewe: -1,50 - (-3,50) = -1,50+3,50 = 2,00,

czyli dla oka prawego mamy addycję równą 1,75 dla oka lewego addycja wynosi 2,00.

Przy zamawianiu okularów progresywnych podajemy zawsze rozstaw źrenic do dali!


Oznaczenia na receptach.

Dal: jeśli w tym miejscu widzimy wpisane moce oznacza to, że okulary musimy nosić praktycznie cały czas.

Bliż: jeśli w tym miejscu widzimy wpisane moce oznacza to, że potrzebujemy okularów do czytania. Najczęściej wiąże się to z osiągnięciem pewnego wieku (około 40 lat), gdzie czytanie zaczyna sprawiać nam trudności – aby dobrze widzieć tekst książki czy gazety odsuwamy książkę dalej od oczu (tzw syndrom długich rąk).

Oko prawe (zapisywane czasem jako OP lub OR) – moce korekcyjne dla oka prawego

Oko lewe (zapisywane czasem jako OL) – moce korekcyjne dla oka lewego

Sfera (SPH) – mówi nam o wysokości korekcji wzroku dali lub bliży (w Dioptriach). Może mieć wartość zarówno dodatnią (dalekowzroczność) jak i ujemną (krótkowzroczność), z krokiem co 0,25 (przykład +1,75; -3,25 itp.)

Cylinder (CYL) – mówi nam o wysokości korekcji wzroku dali lub bliży (w Dioptriach). Stosowana do korekcji astygmatyzmu. Może występować ze sferą (ale nie musi). Może mieć wartość zarówno dodatnią jak i ujemną, z krokiem co 0,25 (przykład +1,75; -3,25 itp.).

– występuje zawsze, gdy podana jest wartość cylindra. Może mieć wartość w przedziale od 00 do 1800. Służy do prawidłowego zamontowania soczewek w oprawie

Addycja (często nazywana dodatkiem) (ADD) – mówi nam o różnicy między korekcją do bliży a korekcją do dali (w Dioptriach). Stosowana przy korekcji prezbiopii. Może występować zarówno przy korekcji sferycznej jak i cylindrycznej. Addycja z reguły zawiera się w przedziale 0,75-3,50 z krokiem co 0,25 i zawsze jest wartością dodatnią. 

Pryzma (∆) - mówi nam o wysokości korekcji wzroku w przypadku forii lub tropii (zeza). Może mieć wartość dodatnią, z krokiem co 0,25 (przykład +1,75; + 4,00 itd.).

Baza - występuje zawsze, gdy podana jest wartość pryzmy. Może mieć wartość w przedziale od 00 do 3600. Służy do prawidłowego zamontowania soczewek w oprawie.

Rozstaw źrenic (PD) – Wartość ta powinna być podana osobno dla oka prawego i osobno dla oka lewego. Jest to wartość, która powinna mieścić się w przedziale od około 20 do około 40 mm i mierzona jest od środka nosa do źrenicy oka prawego lub oka lewego.
Na recepcie często podawana jest jako odległość sumaryczna: między środkiem źrenicy oka prawego a środkiem źrenicy oka lewego. Jeśli wartość podawana jest sumarycznie (oko prawe + oko lewe) może mieć wartość przedziale od około 40 mm (w przypadku małych dzieci wartość może być mniejsza) do około 80 mm.

Co jeśli na recepcie brakuje rozstawu źrenic?

Jest kilka sposobów na wyznaczenie rozstawu źrenic:

1.  Z pomocą drugiej osoby i linijki
     Skieruj swój wzrok przed siebie na jakiś punkt w oddali (drzewo za oknem, itp.).
     Druga osoba przykłada linijkę tuż nad Twoimi oczami lub tuż poniżej oczu:
     - punkt 0 mm (z linijki) przykłada do środka źrenicy Twojego oka prawego i mierzy odległość do środka nosa.
     - następnie punkt 0 mm (z linijki) przykłada do środka nosa i mierzy odległość do środka źrenicy Twojego oka lewego.
    Wartości podaje się w milimetrach.
Aby pomiar był jak najdokładniejszy należy go przeprowadzić około 3 razy i wyciągnąć średni pomiar.

Pamiętaj: Twoje oko prawe to wg mierzącego oko lewe!

2.  Za pomocą kamery internetowej lub aparatu cyfrowego.
     Do twarzy (najlepiej w okolicy nosa) przyłóż linijkę - równolegle do oczu.
     Skieruj swój wzrok przed siebie na jakiś punkt w oddali (drzewo za oknem, itp.).
     Zrób sobie zdjęcie.
     Z linijki odczytaj odległości między źrenicami o środkiem nosa.

Pamiętaj o odbiciu lustrzanym: Patrząc na zdjęcie po prawej stronie masz oko lewe!

>>Poradnik Optisfery.pl<<

Optisfera 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wdrożenie: LSPI